Izvorul Tamaduirii la Manastirea Sighisoara

În vinerea Izvorului Tămăduirii, 25 aprilie 2014, Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Sighişoara şi-a serbat cel de-al doilea hram. Cu acest prilej, mulţime de credincioşi din judeţul Mureş şi din judeţele limitrofe au participat la slujba Sfinţirii Apei, la Taina Sfântului Maslu şi la Sfânta Liturghie pe care a săvârşit-o Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de 25 de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinția sa a arătat mai întâi pe cine sărbătoreşte Ortodoxia în această zi: „Astăzi Biserica noastră în cântări duhovniceşti şi în imnuri de bucurie prăznuieşte pe Maica Domnului, «izvorul nesecat al tămăduirilor», «fântâna darurilor dumnezeieşti». Astăzi Biserica noastră plină de bucuria Învierii şi sub stindardul Învierii prăznuieşte pe cea mai suavă floare din arborele genealogic al lui Iesei, pe Maica Domnului – «biserică sfinţită şi rai cuvântător»”.

În continuare, Arhipăstorul a amintit de purtarea de grijă şi de mijlocirea permanentă a Sfintei Fecioare Maria pentru întreg neamul omenesc: „Dacă o singură clipă Împărăteasa lumii nu ar interveni pentru noi în faţa lui Dumnezeu cu fericiţii din ceruri lumea s-ar prăbuşi în haos. Avea dreptate Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul când zicea: «De n-ar avea la ceruri lumea/ Rudenie de pe pământ,/ Atunci ar fi pustie viaţa,/ Asemenea unui mormânt!»[…] Ea ne stă mereu alături ca să împărtăşească pătimirea noastră, să dea putere încrederii noastre şi să ne mângâie în multele noastre dureri. Cel ce nădăjduieşte în Maica Domnului nu va fi părăsit niciodată căci Domnul Dumnezeu o ascultă pe ea când mijloceşte pentru noi. Gheorghe al Nicomidiei spunea: «Pentru că Ziditorul a toate, Dumnezeu, socoteşte slava ei ca pe a Lui îi ascultă rugăciunile. Deci, ea este singura fiinţă căreia Dumnezeu nu i se poate împotrivi»”.

Apoi, credincioşii prezenţi au fost îndemnaţi să nu se sperie şi să nu se întristeze de puterea distrugătoare pe care Satana o are astăzi în lume şi cu care îi înşală pe mulţi, pentru că „în paradisul ceresc, lângă Preasfânta Treime, noi avem o mamă bună şi nemuritoare, o avem pe Maica Domnului – cea mai puternică în săvârşirea minunilor, în transmiterea darurilor şi în protejarea noastră sub sfântul şi minunatul ei acoperământ. În mijlocul asperităţilor, lipsurilor şi suferinţelor să nu disperăm, ci să strigăm ca acel monah: «Măicuţa mea din ceruri, ajută-mă!», şi ea va interveni numaidecât pentru că este mereu gata să transforme păcatul în iertare, tristeţea în bucurie şi eşecul în mare şi slăvită biruinţă”. Noi trebuie să o iubim pe Măicuţa Domnului pentru că este şi Mama noastră şi să-i adresăm rugăciuni în clipele cele mai grele, căci „ea se ocupă de problemele copiilor săi cu o tandreţe, cu o gingăşie care întrece de o mie de ori afecţiunea celui mai delicat părinte, mamă, tată de pe acest pământ”.

După încheierea Sfintei Liturghii, în paraclisul „Izvorul Tămăduirii”, ÎPS Irineu a hirotesit întru duhovnic pe părintele Casian, vieţuitor al mănăstirii. Slujba hirotesiei a fost urmată de o agapă frăţească la care au luat parte peste trei sute de persoane. Stareţul mănăstirii, Arhimandritul Ghelasie Ţepeş i-a mulţumit Părintelui Arhiepiscop pentru slujirea din această zi aleasă şi pentru cuvântul de învăţătură care a mângâiat şi întărit sufleteşte pe toţi cei prezenţi la acest praznic al Maicii Domnului.

La plecare, ierarhul l-a felicitat pe părintele stareţ cu ocazia sărbătoririi hramului: „Mulţumim părintelui stareţ Ghelasie pentru frumoasa primire, pentru mulţimea florilor pe care le-am primit prin pelerinii fideli şi iubitori de această mănăstire. Vă mulţumim pentru dragostea pe care totdeauna ne-o arătaţi şi pentru această masă unde ne-aţi primit şi ne-aţi tratat împărăteşte cu o iubire care are în ea bucuria Sfintelor Paşti. Îl rog pe Domnul înviat să cerceteze cu har şi îndurare întreaga obşte a Mănăstirii ortodoxe de la Sighişoara”.

IPS Irineu & Arhim. Ghelasie Tepes - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014IPS Irineu - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014 -IPS Irineu & Arhim. Ghelasie Tepes - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014-IPS Irineu & Ierom. Casian - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014IPS Irineu - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014-

This entry was posted in Noutati and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comentariile sunt închise.