Conferinta preoteasca la Manastirea Sighisoara

Luni, 16 iunie 2014, la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Sighişoara s-a desfăşurat conferinţa pastoral-misionară de primăvară dedicată Anului Omagial Euharistic, întrunire la care au participat preoţii şi stareţii din protopopiatele Sighişoara şi Târnăveni.

Lucrările conferinţei prezidate de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba-Iuliei au început cu oficierea slujbei de Te Deum în biserica Mănăstirii şi au continuat cu susţinerea unor referate care au tratat importanța Sfintei Taine a Spovedaniei și a Sfintei Taine a Euharistiei.

Prezentările au fost urmate de luările de cuvânt din partea participanţilor şi de îndătinata agapă. În încheiere, Ierarhul a mulţumit Părintelui Stareţ Ghelasie Ţepeş şi întregii obşti monahale pentru primirea călduroasă şi pentru găzduirea acestei conferinţe.

Conform Statutului de Organizare şi Funcţionare al Bisericii Ortodoxe Române, la nivelul întregii Patriarhii, în fiecare an se organizează două Conferinţe Preoţeşti semestriale, în cadrul cărora sunt tratate teme propuse de Cancelaria Sfântul Sinod, dar şi teme legate de eficientizarea misiunii pastoral-misionare şi progresul duhovnicesc al preoţilor şi credincioşilor.

Postat în Noutati | Comentarii oprite

Prezenta arhiereasca la Manastirea Sfantul Mare Mucenic Dimitrie de la Sighisoara

Duminică, 10 august 2014, când pomenim pe Sfântul Mucenic Lavrentie arhidiaconul, pe Sfântul Sfinţit Mucenic Sixt, episcopul Romei şi pe Sfântul Mucenic Ipolit, Biserica Ortodoxă se va afla în a noua duminică după Rusalii. Pericopa evanghelică rânduită să se citească la Sfânta Liturghie, de la Matei, cap. 14, 22-34, ne prezintă minunea Umblării pe mare şi potolirea furtunii.
Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei va fi prezent în această Duminică a Octoihului, în mijlocul obştii monahale de la Mănăstirea “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Sighişoara, protopopiatul Sighişoara.
Ierarhul nostru va rosti cuvântul de învăţătură la această vatră monahală aflată sub oblăduirea părintelui Stareţ Ghelasie Ţepeş.
Părintele Stareţ ne-a vorbit despre prezenţa Arhipăstorului nostru la Sighişoara: „Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu, va face o vizită pastorală la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de la Sighişoara, acum în postul Adormirii Maicii Domnului.
Duminică ne va rosti un cuvânt despre rostul postului Adormirii Maicii Domnului şi va învăţa pe credincioşii şi pe călugării noştri să fie mai râvnitori şi mai buni, să o cinstească şi să o iubească mult pe Maica Domnului.
Îl aşteptăm cu drag şi Dumnezeu să-i dea putere să vină în mijlocul nostru să ne binecuvânteze. Înaltpreasfinţia voastră vă mulţumim din suflet şi să veniţi totdeauna cu mult drag la noi la mănăstire”.

Sursa: reintregirea.ro

Postat în Noutati | Comentarii oprite

Izvorul Tamaduirii la Manastirea Sighisoara

În vinerea Izvorului Tămăduirii, 25 aprilie 2014, Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Sighişoara şi-a serbat cel de-al doilea hram. Cu acest prilej, mulţime de credincioşi din judeţul Mureş şi din judeţele limitrofe au participat la slujba Sfinţirii Apei, la Taina Sfântului Maslu şi la Sfânta Liturghie pe care a săvârşit-o Înaltpreasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de 25 de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinția sa a arătat mai întâi pe cine sărbătoreşte Ortodoxia în această zi: „Astăzi Biserica noastră în cântări duhovniceşti şi în imnuri de bucurie prăznuieşte pe Maica Domnului, «izvorul nesecat al tămăduirilor», «fântâna darurilor dumnezeieşti». Astăzi Biserica noastră plină de bucuria Învierii şi sub stindardul Învierii prăznuieşte pe cea mai suavă floare din arborele genealogic al lui Iesei, pe Maica Domnului – «biserică sfinţită şi rai cuvântător»”.

În continuare, Arhipăstorul a amintit de purtarea de grijă şi de mijlocirea permanentă a Sfintei Fecioare Maria pentru întreg neamul omenesc: „Dacă o singură clipă Împărăteasa lumii nu ar interveni pentru noi în faţa lui Dumnezeu cu fericiţii din ceruri lumea s-ar prăbuşi în haos. Avea dreptate Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul când zicea: «De n-ar avea la ceruri lumea/ Rudenie de pe pământ,/ Atunci ar fi pustie viaţa,/ Asemenea unui mormânt!»[…] Ea ne stă mereu alături ca să împărtăşească pătimirea noastră, să dea putere încrederii noastre şi să ne mângâie în multele noastre dureri. Cel ce nădăjduieşte în Maica Domnului nu va fi părăsit niciodată căci Domnul Dumnezeu o ascultă pe ea când mijloceşte pentru noi. Gheorghe al Nicomidiei spunea: «Pentru că Ziditorul a toate, Dumnezeu, socoteşte slava ei ca pe a Lui îi ascultă rugăciunile. Deci, ea este singura fiinţă căreia Dumnezeu nu i se poate împotrivi»”.

Apoi, credincioşii prezenţi au fost îndemnaţi să nu se sperie şi să nu se întristeze de puterea distrugătoare pe care Satana o are astăzi în lume şi cu care îi înşală pe mulţi, pentru că „în paradisul ceresc, lângă Preasfânta Treime, noi avem o mamă bună şi nemuritoare, o avem pe Maica Domnului – cea mai puternică în săvârşirea minunilor, în transmiterea darurilor şi în protejarea noastră sub sfântul şi minunatul ei acoperământ. În mijlocul asperităţilor, lipsurilor şi suferinţelor să nu disperăm, ci să strigăm ca acel monah: «Măicuţa mea din ceruri, ajută-mă!», şi ea va interveni numaidecât pentru că este mereu gata să transforme păcatul în iertare, tristeţea în bucurie şi eşecul în mare şi slăvită biruinţă”. Noi trebuie să o iubim pe Măicuţa Domnului pentru că este şi Mama noastră şi să-i adresăm rugăciuni în clipele cele mai grele, căci „ea se ocupă de problemele copiilor săi cu o tandreţe, cu o gingăşie care întrece de o mie de ori afecţiunea celui mai delicat părinte, mamă, tată de pe acest pământ”.

După încheierea Sfintei Liturghii, în paraclisul „Izvorul Tămăduirii”, ÎPS Irineu a hirotesit întru duhovnic pe părintele Casian, vieţuitor al mănăstirii. Slujba hirotesiei a fost urmată de o agapă frăţească la care au luat parte peste trei sute de persoane. Stareţul mănăstirii, Arhimandritul Ghelasie Ţepeş i-a mulţumit Părintelui Arhiepiscop pentru slujirea din această zi aleasă şi pentru cuvântul de învăţătură care a mângâiat şi întărit sufleteşte pe toţi cei prezenţi la acest praznic al Maicii Domnului.

La plecare, ierarhul l-a felicitat pe părintele stareţ cu ocazia sărbătoririi hramului: „Mulţumim părintelui stareţ Ghelasie pentru frumoasa primire, pentru mulţimea florilor pe care le-am primit prin pelerinii fideli şi iubitori de această mănăstire. Vă mulţumim pentru dragostea pe care totdeauna ne-o arătaţi şi pentru această masă unde ne-aţi primit şi ne-aţi tratat împărăteşte cu o iubire care are în ea bucuria Sfintelor Paşti. Îl rog pe Domnul înviat să cerceteze cu har şi îndurare întreaga obşte a Mănăstirii ortodoxe de la Sighişoara”.

IPS Irineu & Arhim. Ghelasie Tepes - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014IPS Irineu - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014 -IPS Irineu & Arhim. Ghelasie Tepes - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014-IPS Irineu & Ierom. Casian - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014IPS Irineu - Izvorul Tamaduirii - Manastirea Sighisoara - 25.04.2014-

Postat în Noutati | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comentarii oprite

IPS Irineu la Manastirea Sighisoara

Duminica Lăsatului sec de carne, 23 februarie 2014, a fost o zi deosebită pentru vieţuitorii Mănăstirii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Sighişoara, care au avut cinstea de a-l avea în mijlocul lor pe Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei.

Ierarhul a fost întâmpinat cu multă dragoste de către credincioşii prezenţi în număr mare la Dumnezeiasca Liturghie. Bucuria duhovnicească a fost sporită şi de faptul că în cadrul Sfintei Liturghii a avut loc un eveniment rar, şi anume, hirotonirea a doi vieţuitori ai mănăstirii: în treapta de ieromonah (preot) – ierodiaconul Casian, iar în treapta de ierodiacon – monahul Arsenie.

Din soborul de preoţi au făcut parte Părintele Arhimandrit Andrei Barbu – Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Alba Iuliei, Părintele Stareţ Arhimandrit Ghelasie Ţepeş, Părintele Ovidiu Dan – Protopopul Sighişoarei şi alţi slujitori din obştea mănăstirii.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Irineu a tâlcuit cu măiestrie pericopa evanghelică despre Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos descriind acele momente în care, „trecând prin faţa Tronului de Judecată, fiecare îşi va vedea viaţa ca într-o oglindă şi, în acelaşi timp, fiecare va vedea trecutul său şi al celorlalţi oameni. Atunci va fi ziua descoperirii depline a adevărului cu privire la toţi şi în faţa fiecăruia. Atunci măştile vor cădea şi tu o să-l vezi pe altul în realitatea lui şi altul te va vedea pe tine cum eşti tu cu adevărat. Atunci răul va fi deplin demascat, iar binele va ieşi de sub acoperământ.

După ce se vor cântări faptele fiecăruia, Dreptul Judecător va rosti sentinţa supremă şi definitivă asupra tuturor. Cei ce au privit cu duioşie în ochii stinşi de durere ai unui bolnav, cei ce au dat un sfat bun şi un ajutor celui îndurerat şi lipsit şi toţi cei care prin efortul faptelor de dragoste pentru oameni au făcut vreun bine în viaţă, vor vedea înaintea lor deschizându-se larg poarta spre universul infinit al împărăţiei eterne. […] Cei ce nu s-au aplecat cu dragoste spre cel dispreţuit şi dosădit, cei care n-au vrut să audă de slava lui Dumnezeu, cei care au iubit deşertăciunea mândriei şi a lumii trecătoare, cei care au râs aici de cele serioase şi au sfidat Dumnezeirea întreit strălucitoare şi au dispreţuit Legea Domnului, cei ce au urât pe oameni, cei ce au desfrânat, au minţit, au furat, au calomniat şi nu au avut în ei sinceritatea iubirii vor fi osândiţi şi vor plânge cu amar”.

Slujba a fost urmată de o agapă frăţească, în trapeza mănăstirii, la care au participat peste două sute de persoane. Adresându-se acestora, Părintele Arhiepiscop i-a îndemnat: Să fim cu mare luare aminte, pentru că într-o zi va trebui să apărem în faţa Dreptului Judecător şi să-I spunem ce-am făcut cu unica viaţă pe care El ne-a dat-o. Viaţa nu poate fi înţeleasă ca o uşuratică şi agreabilă strecurare printre ani şi zile, ci ca o misiune de îndeplinit, ca o datorie de restituit Celui ce pentru noi a murit şi a înviat. Şi dacă n-am făcut ce trebuie până acum, nu-i târziu. Să facem de-acum înainte, câtă vreme epoca harului nu s-a sfârşit şi soarele încă străluceşte pe cer”.

În încheiere, ierarhul a mulţumit Părintelui Arhimandrit Ghelasie şi obştii de la Sighişoara pentru ospitalitate: „Ne bucurăm să fim astăzi la această mănăstire, o oază binecuvântată, un bastion al Ortodoxiei pe aceste meleaguri, din care până în depărtări iradiază lumina, harul şi puterea rugăciunilor neîncetate care se săvârşesc aici. Aici înfloresc acele virtuţi care au împodobit-o pe Maica Domnului: garofiţa smereniei, crinul curăţiei şi trandafirul iubirii. M-am bucurat să văd atâta popor venit din depărtare sau din apropiere aici ca să se adape din izvorul de apă vie al acestui aşezământ prestigios, duhovnicesc. Nu pot decât să-l felicit pe părintele Ghelasie pentru modul în care păstoreşte aici şi pentru minunata obşte monahală pe care o îndrumă – călugări aleşi, virtuoşi, înzestraţi de Dumnezeu cu evlavie şi cu alese valenţe spirituale pe care le pun în slujba poporului şi în slujba Dumnezeului Celui Viu”.

Din partea obştii monahale, Părintele stareţ Ghelasie a mulţumit Bunului Dumnezeu şi Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu pentru aleasa purtare de grijă, pentru harul revărsat prin punerea mâinilor peste cei doi proaspăt hirotoniţi, dar și pentru prezenţa în mijlocul dreptcredincioșilor veniţi de pretutindeni la Sfânta Mănăstire la ceas de sărbătoare.

IPS Irineu & Pr. Arhim. Ghelasie - Manastirea Sighisoara - 23.02.2014DSC_0059Ierodiaconul Arsenie - Manastirea Sighisoara - 23.02.2014Hirotonie Ieromonah Casian, Arhim. Andrei Barbu & Arhim. Ghelasie Tepes 23.02.2014IPS Irineu - Hirotonia Pr. Casian - 23.02.2014 - Man. SighisoaraIPS Irineu - Hirotonie Ierodiacon Arsenie - 23.02.2014

Postat în Noutati | Tagged | Comentarii oprite

Hramul Parohiei romanesti din Aschaffenburg

În ziua de Duminică, 9 februarie 2014, Parohia ”Întâmpinarea Domnului” din orașul bavarez Aschaffenburg și-a sărbătorit hramul. Comunitatea care a împlinit anul acesta cincisprezece ani de existență, a avut bucuria de a sărbători alături Înaltpreasfinţitul Mitropolit Serafim, precum și preoți și credincioși de la alte parohii din Germania, precum și din România, dar și din Marea Britanie.

La invitația comunității, a părintelui paroh PC Protosinghel Ghelasie Păcurar și a părintelui diacon Daniel Pintea, alături de Înaltpreasfințitul Mitropolit Serafim au venit din România PC Arhimandrit Ghelasie Țepeș, PC Protosinghel Emanuel și alți părinți de la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Sighișoara, care au dat răspunsurile liturgice. Părinți și credincioși din Aschaffenburg, Würzburg, Bonn, Mannheim, dar și din alte părți ale Germaniei, din Londra și din România au fost prezen